header banner
Default

VERDIEN IK GENOEG? Johan, een 35-jarige man, geeft zijn salaris en zijn functie maar een 5/10


Table of Contents

  Het is een van die onderwerpen waar onder collega’s amper tot niet over gepraat wordt: het loon. Nochtans vragen velen zich af of ze wel genoeg verdienen en of ze elders niet meer kunnen krijgen? Om die ‘geldkwestie’ uit de taboesfeer te halen, analyseert Nieuwsblad in samenwerking met vacaturesite Jobat elke week het loonpakket van een lezer of lezeres.

  Kristof Simoens

  Sources


  Article information

  Author: Tina Benitez

  Last Updated: 1703880962

  Views: 989

  Rating: 4 / 5 (46 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tina Benitez

  Birthday: 1932-10-31

  Address: 28125 Brooks Village Apt. 068, Hoffmanbury, MN 84485

  Phone: +4515797745685306

  Job: Virtual Reality Developer

  Hobby: Lock Picking, Hiking, Playing Chess, Quilting, Photography, Table Tennis, Yoga

  Introduction: My name is Tina Benitez, I am a resolved, Determined, resolute, honest, forthright, accomplished, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.