header banner
Default

VEH: De meerderheid van de Verenigingen van Eigenaren is ontevreden over de beheerder


© Getty Images/iStockphoto

Verreweg de meeste Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn ontevreden over hun beheerder.

Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van meldingen bij haar VvE-meldpunt. Ruim driekwart van de verenigingen van appartementseigenaren geeft aan dat beheerders slecht communiceren, op eigen houtje beslissingen nemen of de administratie niet op orde hebben.

Communicatie

De VEH opende het VvE-meldpunt in februari, nadat zij regelmatig klachten had ontvangen. 518 meldingen die sindsdien zijn binnengekomen zijn nu geanalyseerd. De meeste klachten gaan over de communicatie, bijvoorbeeld omdat de beheerder te weinig informatie deelt of lastig te bereiken is. Een beheerder verdient meer aan grote VvE’s dan aan kleine, waardoor deze laatste categorie volgens de Vereniging Eigen Huis relatief minder aandacht krijgt.

„Het beheerdersvak is een vrij beroep wat betekent dat iedereen zich VvE-beheerder mag noemen en zijn diensten mag aanbieden”, zegt directeur van VEH Cindy Kremer. „Maar ook dan mag je verwachten dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, is dat onacceptabel.”

Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van een VvE. Die vereniging is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw waarin de appartementen gevestigd zijn. Veel VvE’s besteden dat uit aan externe partijen. Bij nieuwbouwappartementen is het vaak de bouwer of ontwikkelaar die een beheerder aanwijst. Volgens Kremer weten veel VvE’s echter niet hoe zij een andere beheerder moeten aanstellen, als deze niet naar behoren functioneert.

Zorgelijke ontwikkeling

Omdat maar weinig verenigingen iemand kunnen vinden die een bestuurdersfunctie wil oppakken, besteden VvE’s ook dit uit. Volgens Kremer is dat een zorgelijke ontwikkeling, omdat er zo weinig controle is op wat er binnen de vereniging gebeurt. Bij VEH zijn gevallen bekend van betalingsachterstanden die niet bij de VvE bekend waren en waren ontstaan doordat een externe beheerder facturen niet goed afhandelde. „Daarom zeggen wij: een slimme VvE houdt het bestuur in eigen hand en richt een kascommissie op om over de financiën te waken”, betoogt Kremer.

24 procent van de meldingen die bij VEH binnenkomen is overigens positief. Die meldingen gaan over voldoende aandacht en communicatie en het leveren van goede diensten voor wat betreft administratie en onderhoud. „Als het contact tussen beheerders en appartementseigenaren wel goed gaat, vervullen beheerders een hele nuttige rol en nemen ze veel werk uit handen van de VvE”, legt Kremer uit.

Lees ook: Woningeigenaren overwegen rechtszaak tegen gemeente Maastricht vanwege hoogwerker

Loading...

Sources


Article information

Author: Bonnie Le

Last Updated: 1704094562

Views: 1344

Rating: 4.7 / 5 (65 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Bonnie Le

Birthday: 1963-08-03

Address: 9655 Mary Fields Apt. 293, Port Amy, CA 62658

Phone: +4584353690673691

Job: Article Writer

Hobby: Card Games, Tennis, Mountain Climbing, Fishing, Fishing, Cooking, Playing Piano

Introduction: My name is Bonnie Le, I am a daring, persistent, variegated, courageous, accomplished, ingenious, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.