header banner
Default

Pas op! Het maken van een cryptotoken is niet zo moeilijk als je zou denken


Nu sparen nauwelijks wat oplevert en de huizenprijzen de pan uit rijzen, zoeken steeds meer mensen hun toevlucht in cryptomunten. Uit onderzoek van Radar blijkt dat van alle cryptobezitters, 55 procent het afgelopen jaar is ingestapt. En dat is allang niet meer uitsluitend vanwege Bitcoin. Inmiddels is de keuze reuze in de wereld van crypto. Dagelijks verschijnen er tal van nieuwe cryptomunten die gouden bergen beloven.

Veruit de meeste van deze nieuwe munten zijn zogeheten 'tokens'. Het grootste verschil tussen deze tokens en bekende munten als Ethereum, is dat een token geen eigen blockchain heeft. Deze tokens maken gebruik van de blockchain van bestaande munten.

Makkelijk om een eigen munt te maken

Het maken van een eigen munt is de afgelopen jaren steeds makkelijker geworden. Zo kan Radar binnen enkele minuten, zonder programmeervaardigheden, een eigen munt lanceren. Gedecentraliseerde exchanges als Pancake Swap en Uniswap staan iedereen toe hun eigen munt te verhandelen.

Gepromoot door influencers

Deze zelfgemaakte tokens worden veelal gepromoot door influencers. Zo werd Kim Kardashian West op haar vingers getikt door de Financial Conduct Authority, het Britse equivalent van de AFM, voor het promoten van de token EthereumMax. De 253 miljoen volgers van de Kardashian kregen een advertentie voorgeschoteld voor een munt die nog geen maand geleden in de markt is gezet door onbekende ontwikkelaars en die volledig losstaat van Ethereum.

'Pump en dump'

De waarde van EthereumMax is inmiddels flink gekelderd. Dit gebeurt bij veruit de meeste 'hype munten'. Experts wijzen dan ook op het fenomeen 'pump en dump', ofwel oppompen en dumpen. Hierbij wordt een grote hoeveelheid van een munt gekocht voor een lage prijs. Vervolgens wordt de munt gepromoot om de prijs van de munt op te drijven. Op het moment dat de munt veel waard is, wordt een grote hoeveelheid van de munten verkocht. De waarde van de munt daalt en de mensen die de munt hebben aangeschaft, hebben een waardeloze munt in hun portefeuille.

Er is weinig toezicht op de cryptomarkt. Het toezicht op cryptomunten valt niet onder De Nederlandsche Bank en AFM. Wel wordt er in Europa gewerkt aan een voorstel toezicht te gaan houden op diverse vormen van crypto's. Daarnaast is de AFM bezig met een onderzoek naar financial influencers. Uitkomsten worden eind dit jaar verwacht.

Vasco Rouw, adviseur van Xpose Protocol (een veelbesproken token), wilde niet reageren in de uitzending. Je kunt zijn volledige schriftelijke reactie hier lezen. 

Onderzoek Radar

Uit onderzoek van Radar blijkt overigens dat de meerderheid van de cryptobezitters niet goed weet hoe crypto precies werkt. Toch denken de meesten dat crypto in de toekomst een algemeen geaccepteerd betaalmiddel zal zijn. Meer weten over het onderzoek? Je kunt de volledige resultaten hier lezen. 

Sources


Article information

Author: Manuel Lane

Last Updated: 1703138042

Views: 1221

Rating: 4.4 / 5 (97 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manuel Lane

Birthday: 2023-01-03

Address: 3766 Samantha Brook, Kennethside, IN 61913

Phone: +4792068375131527

Job: Air Marshal

Hobby: Amateur Radio, Arduino, Tennis, Skiing, Embroidery, Cycling, Rock Climbing

Introduction: My name is Manuel Lane, I am a forthright, esteemed, steadfast, ingenious, proficient, honest, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.