header banner
Default

Citibank Türkiye bireysel müşterilere satıldı


Anlaşma gereğince DenizBank, Citi Türkiye’nin 600 bin fazla müşteri, 1.2 milyar TL aktif ve 1.5 milyar TL mevduatı içeren bireysel bankacılık portföyü ile çalışanları ve şubeleri dahil bireysel bankacılık bölümünü satın alacak. Citi önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerine odaklanmayı sürdürecek.

Citi Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Citi’nin Türkiye’de önümüzdeki dönemde finansal kurumlar, kurumsal ve ticari firmalara yönelik faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Citi, ülkemizde kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerine odaklanma yönünde stratejik karar almıştır. Türkiye’ye olan taahhüdümüz ile önümüzdeki dönemde bu iş kollarımızda büyümeyi sürdüreceğiz" dedi.  

DenizBank CEO’su Hakan Ateş de "Bugün ilk adımını attığımız sürecin tamamlanmasıyla, Citi ekolü ile yetişmiş 1500’e yakın yeni Denizcimiz bize değer katacak. 2012 yılında elde ettiğimiz başarılı bilanço rakamlarından sonra şimdi de Citi Türkiye’nin tüm bireysel bankacılık faaliyetlerini bünyemize katmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de ilk şubesini 1981 yılında açan Citi, ülkede 37 şube ve 2 bin 212 çalışan ile faaliyet gösteriyor.

Sources


Article information

Author: Cheryl Johnson

Last Updated: 1702540442

Views: 1030

Rating: 4 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryl Johnson

Birthday: 1946-02-01

Address: 02043 Hicks Throughway, Lorettatown, IA 62510

Phone: +4380341077127304

Job: Article Writer

Hobby: Stamp Collecting, Meditation, Ice Skating, Fencing, Juggling, Woodworking, Tennis

Introduction: My name is Cheryl Johnson, I am a transparent, candid, steadfast, venturesome, accessible, proficient, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.